Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny, Klient może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki
zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny)
towaru kupionego w Sklepie internetowym.

2. W celu skorzystania z  uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do
MNISHKHA, na adres Showroom Mnishkha, ul.Filtrowa 62/224, 02-057
Warszawa, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór
formularza zwrotu dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: do pobrania

3. Udostępnienie przez MNISHKHA wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Klienta, w
przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści
objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym
Klient może się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy
wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru na adres
Showroomu Mnishkha ul. Filtrowa 62/224, 02-057 Warszawa w tym
terminie.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana
za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli
Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki
ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

6. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów